Następny numer

Zachęcamy do nadsyłania wszelkich komparatystycznych artykułów naukowych.
Temat numeru ogłosimy 10 I