Następny numer

Zachęcamy do przesyłania artykułów do kolejnego numeru "Bez Porównania".


Temat numeru: Obrzeża literatury? Poezja XXI wieku.


Proponowane zagadnienia:

  • poezja w świetle kultury współczesnej,
  • nowe tendencje poetyckie; poezja cybernetyczna, poezja performatywna, poezja wizualna,
  • poezja w przestrzeni miejskiej,
  • (nie)kanoniczność poezji najnowszej,
  • debiutanci wobec niedebiutantów,
  • cezury czasowe w najnowszej poezji,
  • poezja a polityka: poezja smoleńska, najnowsza poezja ukraińska,
  • najnowsza poezja polska a najnowsza poezja zagraniczna.

Prosimy o nadsyłanie artykułów do 29 lutego 2016 roku na adres: bez.porownania@gmail.com. Jednocześnie uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie.