Redaktor naczelny:

Redakcja:

  • Adrianna Chorąży
  • Alicja Dusza (sekretarz redakcji)
  • Katarzyna Horabik
  • Piotr Konecki
  • Katarzyna Ostrowska
  • Małgorzata Sury
  • Paulina Tomala
  • Marta Zabłocka

Grafika:

  • Szymon Tomaszewski

Adres redakcji:

Bez Porównania

ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
 

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
ISSN: 2300-2166