Następny numer

„Bez Porównania” ma zaszczyt ogłosić nabór tekstów do drugiego numeru w 2018 roku. Motywem przewodnim są postteorie: posthumanizm, poststrukturalizm, postmodernizm, postpamięć, postfeminizm, postindustrializm, a nawet postscriptum, postprawda, postdatowanie, postkomunizm, postapokalipsa i każdy innych ruch, który doczekał się już krytycznej recepcji. Interesują nas zarówno teoretyczne dywagacje, jak i praktyczne użycie danej metodologii. Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi dostępnymi na naszej stronie prosimy przesyłać do 28 lutego na adres bez.porownania@gmail.com.

So, do you believe in life after post-?