Rada Naukowa

Redakcja czasopisma współpracuje z pracownikami naukowymi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy recenzują nadesłane do publikacji artykuły oraz stanowią Radę Naukową Bez Porównania. W jej skład wchodzą:

·          prof. dr hab. Maria Korytowska

·         dr hab. Andrzej Hejmej, prof. UJ

·         dr hab. Magdalena Siwiec

·         dr hab. Krzysztof Zajas prof. UJ 

·         dr hab. Tomasz Bilczewski

·         dr hab. Magdalena Heydel

·         dr hab. Iwona Puchalska

·         dr Małgorzata Sokalska