Redaktor naczelna:

Alicja Dusza email: duszaalicja@gmail.com

Redakcja:

Piotr Konecki ( sekretarz redakcji )

Marta Adaśko  ( redaktorka goscinna )

Grafika:

Karolina Wrona

Adres redakcji:

Bez Porównania

ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
 

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
ISSN: 2300-2166