Nr 1(16)2018

bez porówanania varia okładka

W numerze

Obrzeża – cały numer pdf

Spis treści pdf

Od Redakcji pdf

Obrzeża

Marcin Świątkowski, Echa Hybryd pdf

Łukasz Kraj, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych Bolesława Leśmiana wobec tradycji II części Dziadów Adama Mickiewicza pdf

Helena Jaworowska, Motyw śmierci w haiku japońskim i polskim pdf

Mikołaj Borkowski, Wizyjny kryzys ducha. Refleksyjny katastrofizm w Oknie Zdzisława Stroińskiego  pdf

Aliaksandr Lautsou, Zbigniew Herbert i Arsienij Tarkowski - studium komparatystyczne pdf

Barbara Englender, „Śmierć jest na zdjęciach z wakacji”. Fotograficzne motywy w poezji Agnieszki Wolny-Hamkało pdf

Piotr Konecki, Czy ta rewolucja to tylko atrapa? pdf

Jadwiga Lelek, Rola terytoriów geograficznych w deleuzoguattariańskim procesie terytorializacji muzyki na przykładzie Shahina Najafiego pdf